Coach Laureen Velnaar

"Sta op en creëer je eigen kansen!"

Als coach help ik jou met het voortbouwen van jouw sterktes. Dit doe ik door te kijken naar de mogelijkheden in plaats van de belemmeringen. Ik ben een coach die dus in oplossingen denkt. Ik heb een ondersteunende rol binnen dit project. Samen met jou kijken we naar jouw passie/ambitie zodat we dit kunnen omzetten in realiteit. Dit zal ik vooral doen door goed te luisteren naar wat jij graag wil. Jij bepaalt je eigen weg. Dus sta op en pak die kans!

Ik bied jullie een veilige omgeving, warmte en compassie

Laureen Velnaar, 24 jaar, Vriezenveen, coach bij ImpacterLAB sinds 2021

Voordat ik coach werd heb ik de opleiding Vrijetijdsmanagement & Evenementen gedaan. Door de corona uitbraak kon ik hier niet mijn werk van maken. Ik vind het heerlijk om mensen om mij heen te hebben en echt goede en diepe gesprekken met mensen aan te gaan. Ik vind het ook erg leuk om dingen te ondernemen met familie en vrienden. Als coach van het ImpacterLAB wil ik de jongeren, ongeacht welke leeftijd, in laten zien dat ze daadwerkelijk, in groepsverband, wat kunnen doen als ze iets willen betekenen. Ik wil ze graag motiveren om tot een concrete actie te komen.

Wat voor coach ben je?

Om de jongeren te helpen bied ik een veilige omgeving, warmte en compassie. Tijdens ons gesprek hebben JULLIE de regie in handen zodat ik kan luisteren verbaal en non-verbaal welke weg JULLIE willen bewandelen. Als coach help ik te voortbouwen op de sterktes van de jongeren. Dit doe ik door te kijken naar de mogelijkheden in plaats van de belemmeringen. Ik ben een coach die dus in oplossingen denkt. Ik laat de jongeren zelf hun groei maken en ondersteun hen, in plaats van dat ik het pad voor hun bepaal. Ik vind het leuk om te zien dat jongeren een bepaalde ambitie/passie hebben en zich graag ergens voor willen inzetten maar nooit zo goed weten waar ze de eerste stap moeten zetten. Deze jongeren spreken mij aan en met deze jongeren sla ik graag de handen in één.

Kom in contact

Onze coaches staan voor je klaar om je op weg te helpen.